CCPIT Machinery Sub-Council

Trade fair hall

  • Hall 8a / E22-1
  • Hall 8a / E22-9
 Interactive hall map

Hall map

interpack 2017 hall map (Hall 8a): stand E22-1, stand E22-9

Fairground map

interpack 2017 fairground map: Hall 8a