Zhejiang Hangbao Group Co., Ltd.

No. 80, Longchuanwu Road, Yuhang Qianjiang Economic Dev., 310020 Hangzhou, Zhejiang
China, People's Republic of

Telephone +86 571 86411779
Fax +86 571 86412915
Frank@hangbao.com.cn

Trade fair hall

  • Hall 7, level 2 / E17
 Interactive hall map

Hall map

interpack 2017 hall map (Hall 7, level 2): stand E17

Fairground map

interpack 2017 fairground map: Hall 7, level 2

Our range of products

Product categories

  • 02  Packaging materials, packaging means, auxiliary packaging means and packaging production
  • 02.01  Packaging materials
  • 02.01.03  Packaging materials / Plastic (pellets, films)
  • 02.01.03.05  Packaging materials / Polypropylene (PP)
  • 02.01.03.05.01  Packaging materials / Bi-oriented Polypropylene (BOPP)

Packaging materials / Bi-oriented Polypropylene (BOPP)

About us

Company data

Target groups

Industrial goods